Публикации

Кога се прекратява майчинството при записване за детска ясла?

Кога се губят здравноосигурителните права?

Платен отпуск при кръводаряване в почивен ден

За задължителното работно облекло не се дължат осигурителни вноски

В какво се изразява „даването на дежурства“? Какво означава „на разположение“?

Съд на Европейския съюз – право на платен годишен отпуск

Отказ за подпис на нова длъжностна характеристика

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ