понеделник, 4 декември 2023 г.

Какви данни могат да бъдат събирани по време на интервю?


По време на интервюто работодателят може да навлезе в детайли, свързани с информацията във Вашата автобиография.

Въпреки това той трябва да се придържа към теми, които са свързани със съответната работна позиция. Всички лица, които кандидатстват за дадена работа, имат право на равно третиране, независимо от техния пол, възраст, вярвания.

Помнете, че имате право да не отговаряте на въпроси, които Ви смущават или нарушават Вашето лично пространство или достойнство (например, отнасящи се до религиозни убеждения, политически възгледи, частен живот, семеен статус, сексуална ориентация, планове за създаване на семейство).

Въпреки това съществуват ситуации, когато работодателят има право да задава чувствителни въпроси.

Например:

  • за съдебното Ви досие, ако кандидатствате за работа като банков касиер
  • дали дадена жена, кандидатстваща за работа, е бременна, ако има медицинска забрана бременни жени да заемат въпросната длъжност).

Като цяло задължението за предоставяне на тази информация трябва да произлиза от някоя правна разпоредба.

Има ли право потенциалният ми работодател да се свърже с предните ми началници, за да получи информация за мен?

Някои работодатели имат практика да се свързват с предишните началници на кандидатите за работа. Това не бива да се случва без съгласието на кандидата!

Ако работодателят държи да получи информация от предната Ви месторабота, то той може да изиска от Вас препоръки.

Освен това той има право да използва и информацията от трудовата Ви книжка.

Може ли работодателят да поиска да попълня психологически тест?

Психологическите тестове представляват метод за психологична оценка на кандидатите за дадена позиция. Подобни тестове спомагат работодателят да получи информация,
която кандидатите за работа не искат да разкриват или директно крият.

Поради това те са противоречив инструмент за употреба в процеса по подбор, тъй като могат да разкрият информация, която работодателя не следва да има.

Например, те могат да разкрият информация относно здравното състояние на кандидата, неговите убеждения, информация от частния живот или други детайли. Затова те трябва да бъдат провеждани от професионалист с взети адекватни мерки за защита на поверителността на информацията.

Освен това трябва да сте наясно с конкретната цел на проучването и до каква степен то ще навлезе в личното Ви пространство и кой точно ще има достъп до Вашите резултати.

В българското законодателство няма забрана за използване на психологически  тестове при подбор, но имате право да откажете попълването.

Какво се случва с личните ми данни, ако не бъда одобрен за наемане на работа?

Администраторът на лични данни няма право да обработва Вашите лични данни за по-дълъг период от целта на събирането им.

Затова след приключване на процедурата за подбор работодателят следва да заличи всички данни на неуспешните кандидати, независимо дали са били поканени на интервю или не. Изключение от правилото е, когато Вие сте дал съгласието си данните Ви да бъдат използвани за целите на бъдещи процедури по подбор.

Въз основа на Вашето съгласие работодателят има право да запази личните Ви данни и да ги използва всеки път, когато провежда процедура за подбор на служители.

Препоръки

  1. Запомнете, че въпросите които ви задава работодателят трябва да са свързани със съответната позиция, за която кандидатствате. Имате право да не отговаряте на въпроси, които ви смущават или нарушават личното ви достойнство.
  2. Преди да се подложите на психологически тестове, моля уверете се, че тяхната употреба е разрешена от закона в страната където кандидатствате. Можете да откажете да бъдете подлагани на такива тестове.
  3. Имайте предвид, че личните ви данни споделени в интернет, могат да бъдат използвани по време на процедурата за подбор

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар