неделя, 26 юни 2022 г.

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ - обезщетение при пенсиониране

Писмо № 94-3031 от 30.11.2021 г. на МТСП

Нормативно основание: Член 222, ал. 3 КТ

В чл. 222, ал. 3 КТ е регламентирано, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Предвид разпоредбата на чл. 222, ал. 3 КТ, за да има право работникът или служителят на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца, е необходимо:

  1. при прекратяване на трудовото правоотношение (независимо от основанието за прекратяване) работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; и
  2. през последните 20 години, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение, работникът или служителят да е придобил 10 години трудов стаж при същия работодател или в същата група предприятия.

Видно от посоченото, разпоредбата не изисква 10-годишният трудов стаж, придобит при работодателя или в групата предприятия към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, да е непрекъснат. 

Поради това работникът или служителят може да е работил и при друг работодател, без това да ограничава правото му на обезщетение в увеличен размер, в случай че са изпълнени и другите условия в разпоредбата.

Предвид гореизложеното и данните в запиването, че през последните 20 години от трудовия Ви стаж сте придобили 10 години трудов стаж при същия работодател, сме на мнение, че имате право на обезщетение на основание чл. 222, ал. 3 КТ в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар