сряда, 7 юни 2023 г.

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т.6 от Кодекса на труда

 


Писмо № 92/626 от 16.08.2007 г. НА МТСП

Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа съгласно чл. 328, ал. 1, т.6 от КТ, работодателят може да прекрати трудовия договор

Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа, работодателят може да прекрати трудовия договор. Промените в образователните или професионалните изисквания настъпват след сключване на трудовия договор.

Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа, съгласно чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда (КТ), работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2.

Липсата на необходимото образование или професионална квалификация се появява след сключване на трудовия договор, поради повишаване на изискванията за съответната длъжност.

Настъпилите промени в образователните или професионални изисквания обикновено произтичат от нормативен акт, щатното разписание на работодателя и длъжностната характеристика.

Образователните изисквания се изразяват в определена степен, вид или специалност завършено образование, правоспособност и др. Важното и същественото е да се установи, че са настъпили промени в образователните изисквания за съответната работа, на които работникът или служителят не отговаря, за да бъде прекратен трудовият му договор.

Липсата на изискваното образование при постъпване на работа за заемане на длъжността, т.е. липса, която съществува към момента на сключване на трудовия договор, е основание да се поиска обявяването му за недействителен по реда на чл. 74 КТ, а не за прекратяването му съгласно чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ.

Такъв трудов договор не може да бъде прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, тъй като на това основание се прекратяват само валидно сключени трудови договори.

Трябва да се има предвид, че преценката дали и на какво правно основание да бъде прекратено конкретно трудово правоотношение принадлежи на работодателя.

Образец на Акт за удостоверяване прекратяването на трудовия договор по чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ

Няма коментари:

Публикуване на коментар