Публикации

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

ВРЕМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЖУРСТВО - ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ РАБОТЕЩИЯТ ИМА ПРАВО НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ

Кой може да уволни работника дисциплинарно

Почивки при 12-часови смени