сряда, 7 юни 2023 г.

Прекратяване на трудовия договор за работа до 5 дни в месецаПисмо № 26-299 от 25.08.2005 г. на МТСП

Съгласно разпоредбата на чл. 114 от Кодекса на труда (КТ), трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца.

Когато работникът или служителят работи при един работодател общо не повече от 5 работни дни или 40 часа в месеца последователно или разпокъсано, времето не се признава за трудов стаж.

В тази хипотеза е налице трудов договор, който може да бъде сключен между страните по трудовото правоотношение, както за определен (по чл. 67, ал. 1, т. 2 КТ), така и за неопределен срок (по ‘чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ).

Този договор се прекратява по общия ред, на основанията за прекратяване на останалите видове трудови договори, както и на едно специфично само за него основание – едностранно от работника или служителя, както и от работодателя, с отправяне на предизвестие от 15 дни (по реда на чл. 334 КТ).

Образци на трудови договори по чл. 114 КТ:

Няма коментари:

Публикуване на коментар