сряда, 14 септември 2022 г.

Право на отпуск за учащи

Основните текстове, свързани с правото на отпуск на учащи се, са в Кодекса на труда (КТ) и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Платен отпуск

Според чл. 169 от Кодекса на труда „работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година„.

Какво означава „без откъсване от производството„?
Съгласно Писмо № 94ЛЛ/144 от 09.07.2007 г. на Министерство на труда и социалната политика „форми на обучение, които се осъществяват без откъсване от производството, са задочната, вечерната и дистанционната„.

С други думи, платен отпуск за обучение, съгласно Кодекса на труда, се предоставят на лица, чието основно качество е работник или служител, а не и на студенти в редовна форма на обучение, чието основно качество е студент, а работят през свободното си време.

Второто условие за използване на платен отпуск за обучение е наличие на съгласие от работодателя.

Съгласно чл.52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласието на работодателя се дава в писмена форма за всеки отделен случай. В случай на отказ от работодателя, не е налице изискване в КТ, което да го задължи.

Освен на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година, учащите имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит или за изготвяне и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Правила за платения отпуск

1. Работещият е длъжен да удостовери посещението на учебните занятия и явяването на изпити с документ от учебното заведение – студентска книжка, уверение и др. подобни.

2. Недопустимо е отлагане на неизползваните учебни отпуски за следващата учебна година, както и паричното им компенсиране. Когато учащият се е отсъствал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползваният отпуск се счита за неплатен.

3. Работодателят няма право на преценка дали да предостави отпуска в исканото време, длъжен е да го предостави според нуждите на учебния процес. За целта работещият е длъжен да представи документ документ от учебното заведение, който удостоверява дните на заетост с учебни занятия или изпити (чл. 51, ал. 1 от Наредбата).

4. В чл. 169 от КТ е посочено, че платеният отпуск може да е 12 месеца при подготовка на дисертация за получаване на научна степен „доктор на науките“.

Неплатен отпуск

1. за подготовка и явяване на изпит – до 20 работни дни за учебна година;

2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит в средни учебни заведения – до 30 работни дни;

3. за подготовка и явяване на държавен изпит или за защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 4 месеца;

4. за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка – до 4 месеца.

Важно условие отново е съгласието на работодателя. Съгласно чл. 171, ал. 2 на КТ когато няма съгласие, работникът има право само на половината неплатен отпуск, например 10 дни за подготовка и явяване на изпит, без да се иска съгласие на работодател.

77 коментара:

 1. Здравейте,
  Относно правото за еднократно ползване на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на държавен изпит, след сългласието на работодател за използване на 25те работни дни, как стоят нещата с удостоверяването на самата подготовка? Някакъв документ ли трябва да се изиска от университета за представяне пред работодателя, тъй като предполагам, че такова уверение биха издали за датата на самия държавен изпит, но въпроса е за самата подготовка? И могат ли да се използват по – малко от 30 дена, или възможно ли е използването на отпуската на части? И веднъж след получаването на съгласие за ползване на 25 работни дни за учебна година, необходимо ли е пак да се прави молба към работодателя за ползването на тези 30 дни за подготовка за дъжавен изпит?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, Кодексът на труда е предвидил представяне на документ (уверение) – той ще бъде за датата на изпита, което означава, че подготовката ще бъде в съответните дни преди изпита. Могат да бъдат и по-малко. На практика с представянето на документа, Вие заявявате ползването на отпуска (пишете молба за отпуск).
   За повече информация Ви препоръчвам да подадете запитването си в рубриката „Въпроси и отговори“ на Министерство на труда и социалната политика:
   https://www.mlsp.government.bg/public/index.php/zadayte-vpros

   Изтриване
  2. Здравейте, искам да попитам след като работя като сервитьор, но уча пезагогика задочно, може ли да ползвам платена студентска отпуска?
   Благодаря за отделеното време.

   Изтриване
 2. Светослава Пенева14 септември 2022 г. в 9:57

  Имам ли право на повторно ползване на платен отпуск за повторно явяване на изпит за специалност ( медицинска ).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отпускът е ограничен до определен брой дни. Ако сте ги изразходвали, няма да имате право отново на платен отпуск.

   Изтриване
 3. Силвия Петрова14 септември 2022 г. в 9:57

  Здравейте, бях студентка задочна форма, със съгласие на работодател за ползване на отпуск. При ползване на отпуск от 30 дни за подготовка на дипломна работа и явяване на защита, в случай, че не съм ползвала пълните 30 дни, мога ли да ги използвам до времето на издаване на диплома. Имам предвид ако защитата е била на 13.06.2021, а дипломата е издадена с дата 28.08.2021, мога ли да изплвам остатъка от дните в този промеждудът. Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Отпускът е за подготовка и защита на дипломна работа. Ако вече сте я защитили, няма как да ползвате отпуск на това основание.

   Изтриване
 4. Ралица Сотирова14 септември 2022 г. в 9:58

  Здравейте!
  Работя като чистач в детска градина от 2г.6м. (приблизително), преди 2 години започнах да следвам ПНУП- редовна форма на обучение с молба до декана да ме прехвърли при задочниците.Директорката не е съгласна да ми признава дните за очни и затова всеки февруари и септември ползвам от личната си отпуска. В случай ,че ми отказва от личната годишна отпуска и съм член и на синдиката имам ли някакви права за да мога да присъствам на лекции?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   По отношение на това дали по колективен трудов договор имате някакви допълнителни права, ще трябва да попитате в синдикалната организация, тъй като не познавам достатъчно добре КТД в образованието.
   Аз мога да отговоря само на правилата по Кодекса на труда:
   За съжаление щом няма съгласие на работодателя, дори и в задочната форма, нямате право на платен годишен отпуск.
   Без съгласие на работодателя имате право само на НЕПЛАТЕН отпуск:
   1. за подготовка и явяване на изпит – до 10 работни дни за учебна година;
   2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения – до 15 работни дни;
   3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 2 месеца.

   Този отпуск се ползва във време, когато Вие пожелаете, като е достатъчно писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.

   Изтриване
 5. Здравейте, студент съм, карам магистратура в редовна форма на обучение. Но лекциите ми са вечерни през седмицата, а събота и неделя са от сутринта до следобяд. Та въпроса ми е, имам ли право на такава отпуска и водя ли се вечерно обучаващ се?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За съжаление простият отговор е, че редовната форма на обучение не е форма без откъсване от работа и съответно не въвежда правото за отпуск, независимо, че реално е организирана в тази по-облекчена форма от учебното заведение.
   Тъй като, все пак, не съм специалист по трудово право, нито съм адвокат, то можете да се консултирате с някой, който е експерт в тази област.

   Изтриване
 6. Здравейте. Искам да попитам магистър за редовна форма на обучение , имам ли право на дни по закон от работодателя при негово съгласие ? Им Али значение редовно или задочно щом общо работните дни на лекциите са ми 13 броя ? Работя в основно училище.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Както е описано и в статията, учащите в редовна форма нямат право на отпуск, тъй като това е обучение с откъсване от производството.

   Изтриване
 7. Здравейте!
  А ако съм приета в задочна форма на обучение преди да постъпя на длъжността, на която съм в момента, работодателят може ли да откаже платен отпуск, защото не е осведомен?
  А дори и да се съгласи, имам ли право на такъв отпуск, въпреки че съм на изпитателен срок и нямам право на обикновения 20 дневен платен отпуск до навършване на 6 месечен трудов стаж на длъжността? Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Платен отпуск може да се ползва само, ако е обучението е със съгласието на работодателя, т.е. работодателят може да Ви откаже ползването на платен отпуск.
   Съгласието трябва да бъде дадено в писмена форма.

   Изтриване
 8. Здравейте! Лекарите-специализанти имат ли право на такъв отпуск?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, доколкото знам за лекарите – специализанти важат правилата на НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, съгласно която те ползват отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда. Съгласно изменения от 2020 г. ако даден модул от учебната програма не може да бъде проведен от базата за обучение, то тя осигурява на специализанта договори с други болници, в които този модул от практическото обучение може да бъде завършен. В тези случаи специализантът има право на платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда. (чл. 13, ал. 6)

   Както и всеки специализант има правото на платен служебен отпуск за срока на лекционния курс (чл 11, ал. 3 на същата наредба).

   Линк към наредбата: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136417712

   Изтриване
 9. Здравейте! Кой изплаща платения годишен отпуск на студентите? Работодателя или държавата?

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте,

  При несъгласие от Работодателя, колко дни неплатен отпуск ми се полага? От статията разбирам, че са 10 за явяване на изпити. Има ли неплатен отпуск за явяване на лекции?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. 1. за подготовка и явяване на изпит – до 10 работни дни за учебна година;
   2. за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения – до 15 работни дни;
   3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения – до 2 месеца;
   4. за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка – до 2 месеца.

   Неплатеният отпуск се признава за трудов стаж.

   Изтриване
 11. Здравейте,работя в Детска градина като учител и през м.септември ми предстои защита на дипломна работа за предобиване на ПКС.
  Имам ли право на някакъв отпуск за подготовка и явяване на изпит и ако да, по кой член от КТ, колко дни и може ли да ми бъде отказан такъв от Директора ми?
  Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   За да имате право на платен отпуск, е необходимо да учите задочно със съгласието на работодателя си.
   Можете да видите повече за това какъв отпуск имате право да ползвате в ч. 169 и чл. 171 от Кодекса на труда.

   Изтриване
 12. Здравейте.
  Тази година се записах студент в задочна форма на обучение с бакалавърска степен. Работя на сменен режим и имам право на 20 работни дни, платен годишен отпуск по трудов договор.
  Зимният семестър с очни занятия започва от 01.09.’21г. и приключва на 27.09.’21г. Очните занятия за летния семестър започват от 17.01.’22г и са до 13.02.’22г.
  Очевидно отпуската, която ми се полага няма да ми бъде достатъчна, но не разбрах каква точно отпуска ми се полага като студент. Извинявам се, за което.
  Въпросите ми са :
  -има ли някаква определена форма, с която да уведомя работодателя, че съм студент ;

  -колко и каква отпуска ми се полага;

  -има ли право, работодателят ми, да откаже и платен, и неплатен отпуск;

  -как трябва да използвам по закон отпуската, платена или неплатена, която ми се полага(първо платена ли трябва да ползвам и после неплатена, или по моя преценка и мое желание)?

  Моля за пояснение. Благодаря. Успехи!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,

   Както е написано в статията, за всяка учебна година се полага по 25 работни дни платен отпуск и до 20 работни дни неплатен отпуск. Затова, обаче, има условие – трябвало е предварително да поискате съгласието на Вашия работодател. Бихте могли и сега да го уведомите (например в свободна форма, като представите студентска книжа или уверение), но дали той ще Ви даде такъв платен отпуск или не, си е негово решение.

   Ако той откаже предоставянето на платения отпуск, поради това, че не е съгласен да се обучавате, докато работите, то Ви остава само правото на ползване на 10 работни дни неплатен отпуск за всяка учебна година.

   Членовете в Кодекса на труда, в които са описани условията за предоставяне на платен и неплатен отпуск на учащи са съответно чл. 169 и чл. 171.

   Изтриване
 13. Здравейте,
  Тази година възстанових правата си по магистратура, която семестриално завърших преди години, но сега ми предстои подготовка и защита на магистърска теза. По документи се водя редовна форма на обучение, но реално не съм се откъсвала от производствения процес нито ден. От страна на мениджърите ми бе удобрена отпуска за подготовка на дипломна работа и следва да изпратя уверение. Когато се обърнах към hr отдела на фирмата за инфомация, не споменаха за изискване по повод формата на образование. Има ли вариант в който работодателя да приеме отпуската въпреки редовната форма и всъщност с оглед на това, че последната година реално всички учат дистанционно (онлайн), смятате ли, че бих могла да използвам това като довод?
  Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Работодателят би могъл да одобри отпуск поради фирмена политика, с която иска да насърчава продължаващото обучение.
   За съжаление фактът, че редовната форма на практика се превърна в дистанционна не я променя в задочна и няма такива промени в Кодекса на труда, които да отразяват тази ситуация.

   Изтриване
 14. Марина Димитрова14 септември 2022 г. в 10:03

  Здравейте,
  Работя като санитар във варненска болница и съм студентка в шуменски университет. Може ли работодателят ми да откаже да ползвам студентска отпуска с причината, че не следвам медицина?
  Благодаря

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   В Кодекса на труда не е поставено условие да има връзка между настоящата работа и вида на специалността. Трябва да се обърне внимание, обаче, на другите изисквания – обучението да не е редовна форма, както и да има писмено съгласие на работодателя за започването на обучението.

   КТ Чл. 169. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

   Изтриване
 15. Добър ден, студентка съм в Шуменския университет,по специалност за която не предлагат задочна форма. Тъй като съм работеща института предлага една програма към редовната форма на обучение – индивидуален план,с който имам възможност да посещавам до 50% от занятията. В такъв случай,имам ли право на учебна отпуска и какво трябва да направя след като вече съм ползвала такава за миналата учебна година и 10 дни от текущата,ще ми се наложат ли санкции?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие сама сте посочили, че става въпрос за вариант на редовна форма на обучение, за която не се полага отпуск по чл. 169 от Кодекса на труда.

   Изтриване
 16. А как стоят нещата с платения годишен отпуск ако се ползват тези 25дни платен отпуск за обучение? Може да се ползват и 20те дни отпуск и 25дни за обучение, само едното или е до договорка с работодателя.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   25-те дни са отделно от 20-те дни полагаем платен отпуск, т.е. полазват се и двете. Важно условие за ползването на 25-те дни, е обучението да е започнало със съгласието на работодателя. Т.е. ако не сте уведомили работодателя преди това и той да се е съгласил, впоследствие има право да Ви откаже такъв платен отпуск.

   Изтриване
 17. Здравейте. Информацията тук е изключително полезна, благодаря!
  И аз имам въпрос. Когато на задочник не се даде съгласие за отпуск, той има право на половината от неплатения - това го изяснихте, но има ли същото право и студент редовно обучение, който няма право на съгласие за обучение по закон? Може ли студентът редовно обучение също да кара до 10 дни неплатен отпуск, по основание на обучението си, без да е в нарушение на закона?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, студент в редовна форма на обучение няма право на платен отпуск.

   Изтриване
 18. Има ли изобщо някакво право на отпуск студент редовно обучение и изобщо има ли право студент редовно обучение да учи и да работи, нужно ли е изричното съгласие на работодателя за това, дори когато студентът работи на пълно работно време без това да пречи на обучението му (примерно - ако работи на смени и има много свободни часове през светлата част от деня)?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   По принцио не е необходимо изричното съгласие на работодателя затова работник или служител да учи в редовна форма на обучение.
   право на отпуск имат само студентите в задочна или дистанционна форма на обучение. За студентите в редовна форма на обучение не е предвиден отпуск, ако са работещи.

   Изтриване
 19. Здравейте. Уча задочно ( съботно-неделна форма) и сесия по една седмица след приключване на семестър. В търсене на работа съм. Какви са правата ми като обучаваща се задочна форма? Работодателите като чуят, че трябва да отсъствам за изпити и не са доволни. Каква трябва да е работата , за да мога да използвам отпуск като ще бъда в срок на проба първите месеци ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, за да имате право на отпуск, има две услови:
   1. трябва да сте в задочна форма на обучение (в каквото и сте).
   2. Работодателят трябва да е съгласен с това. Няма значение дали сте в изпитателен срок или на постоянен трудов договор.

   Изтриване
 20. Здравейте! Видях в коментарите, че отпуската по обучение се заплаща от работодателя. На мен въпроса ми е отпуската по обучение как и колко се заплаща. Плащат както на нормална отпуска или плащат определен процент?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Заплащат се като нормален платен отпуск.

   Изтриване
 21. Здравейте! Следните имена са измислени. Казуса е следния:
  По документи Иван се води работодател, където работя, но Петя е "мениджър" на офиса, където работя. Аз лично Иван не го познавам, дори никога не съм го чувала, виждала съм чувала някой да говори за въпросният рсботодател по документи. Като има нещо се обръщам към мениджърката. Питах я за отпуска за обучение платена и тя се съгласи да я използвам. Дала съм уверение за студентския ми статус и заявление за към Петя, понеже тя управлява офиса и си мислех, че трябва до нея да искам позволение. След като уж имам позволение след седмица ми казват, че не зачитат отпуската за обучение, понеже не е споменато в договора и работодателя не е удобрил отпуската.
  Въпросите ми са:
  1. Понеже предварително бях я питала преди да дам документи за отпуската и тя имаше предостатъчно време да пита предполагаемия работодател мениджърката Петя трябваше ли да ми каже какво е решението на работодателя преди да вляза в отпуската, която дори и не се зачита?
  2. По-договор трябва ли да бъде упоменато, че съм студентка, за да имам право да използвам отпуската за обучение?
  3. Как мога да процедирам в тази ситуация, като изглежда, че мениджърката не си е свършила работата да пита и да ме предупреди преди да почна лекции относно отпуската и изглежда, че го правят това с цел да ме накарат да отида на работа и разбирам, че отпуската ми е не е приета седмица след като съм почнала вече лекции и си мисля че съм в отпуска по обучение?
  Предварително Ви благодаря!


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, не е необходимо в трудовия ви договор за пише нещо, но е важно разрешението да е в писмен вид - именно, за да се избегнат подобни проблеми. Ако имате разрешението в писмен вид, то няма как да ви откажат после отпуск. Ако го нямате в писмен вид, то ви остава само варианта с правото на неплатен отпуск.

   Изтриване
  2. Нямам в писмен вид разрешение. Но очевидно е, че мениджърката не си е свършила работата, за да го получа.

   Изтриване
 22. Здравейте!
  Тези 25 дни/платен отпуск за обучение в задочна форма/ за календарна година ли са или за учебна?

  ОтговорИзтриване
 23. Здравейте.Записах магистратура 3 семестъра.Първият вече мина.Ползвах от платената си отпуска за очните ,а за изпитите лавирах с работните смени.Работодателят ми не знае че уча.Не съм искала разрешение преди стартиране на обучението.Мога ли сега да поискам такова и по какъв точно начин трябва да бъде оформено?Идеята ми е да си ползвам платената отпуска както досега.Мисля че ще успея да се вместя в дните,но все пак искам да имам буфер и от отпуск за обучение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Можете да попитате и ако работодателят е благосклонен, ще Ви разреши ползването. Така или иначе, ако не е съгласен, е нямало да се съгласи и ако сте попитала преди започване на обучението.

   Изтриване
 24. Здравейте! При магистратура в три семестъра с начало октомври 2021 г. и край февруари 2023 г. за колко учебни години се зачита това? И съответно на колко дни отпуск има право учащият, ръководителят е уведомен и е съгласен.

  ОтговорИзтриване
 25. Здравейте,
  При второ висше образование запазват ли се правата за отпуските?
  Работодателят е благосклонен.
  Дължат ли се други 30 дни за подготовка за дипломиране?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кодексът не коментира дали ще е първо или второ висше образование. Важното е да е задочно.

   Изтриване
 26. Здравейте!
  Информацията е доста изчерпателна!
  Имам следния въпрос. Студентка съм в дистанционна форма на обучение. От месец започнах работа по чл. 68, ал.1 т.3 (за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа).
  Имам ли право на този отпуск за учащи?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Кодекса на труда няма изключения и уточнения по кой член трябва да бъде назначен работника, за да ползва отпуск. Важното условие е да е със съгласието на работодателя.

   Изтриване
 27. Здравейте! Работодател съм. Една от служителките учи във висше учебно заведение без откъсване от производството с мое съгласие. Има ли право на отпуск по чл.169, ал.1 за явяване на занятия (т.нар. очни), ако в уверението, издадено от университета пише,че "е записана за летен семестър на първи курс редовно обучение. Настоящето се издава в уверение на това,че занятията за летен семестър са от 26.06. до 02.07.2023 г." ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може удостоверението от университета да е объркано, но щом пише "редовно обучение", то това означава, че лицето няма право на платен отпуск.

   Изтриване
 28. Здравейте, аз работя в болница на смени дневни и нощни и в същото време уча редовна форма като по този начин съм без откъсване от работа, защо да нямаме право на отпуск за да се подготвим?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, така е поставено в Кодекса на труда. Предвиден е отпуск само за хора, които се обучават задочно или вечерно.

   Изтриване
 29. Добър ден! Имам един въпрос Директора ми разреши да ползвам ученически отпуск за първи семестър и сега когато трябва да ми даде разрешение за втори семестър се оказва,че нямало да ми разреши. И изведнъж заповед за отпуска който съм ползвала я няма въпреки ,че прекият ви ръководител твърдеше ,че имам. Може ли да ми откаже отпуска за втори семестър след като ми е дал за първият?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Работодателят няма право на преценка дали да предостави отпуска в исканото време, длъжен е да го предостави според нуждите на учебния процес.

   Изтриване
 30. Здравейте, в майчински съм и ще бъда още две години. Искам да запиша редовно обучение. Има ли право работодателя да ми откаже в тиза заварено положение? Живот и здраве плановете ми са да си дължа майчински те, дай Боже. В такъв случай, спокойно ще мога да завърша редовно обучение за четири години.
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, обърнете внимание, че правото на отпуск е само при записване в обучение "без откъсване от производството", т.е. задочна, вечерна или дистанционна форма. В случай, че се запишете редовно, Вие нямате право на отпуск по чл. 169 от Кодекса на труда.

   Когато са изпълнени условията на чл. 169 КТ, т.е. обучение без откъсване от производството, работодателят има право да не даде съгласие.

   Съгласно чл.52 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласието на работодателя се дава в писмена форма за всеки отделен случай. В случай на отказ от работодателя, не е налице изискване в КТ, което да го задължи.

   Изтриване
 31. Здравейте! Имам следният въпрос - искаме да въведем фирмена политика, с която да регламентираме използването на учебни дни отпуск. Наясно сме с постановленията в КТ що се отнася до размер на отпуските, както и че трябва служителите да работят без откъсване от производството. С цел стимулиране на служителите ни обаче, искаме да направим единна политика, която да е еднаква за всички - и за редовно и за задочно обучение, като обаче намалим дните - до 10 дни платен отпуск, до 5 дни за готвене на дип работа и допълнително още 10 за неплатен. Има ли пречка да въведем такава политика? Благодаря предварително

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, имате право да дадете отпуск и за редовно обучение, който не е предвиден в КТ, но нямате право да дадете по-малко от полагащия се по Кодекса на труда отпуск за задочно и вечерно обучение (при условията на КТ, разбира се).

   Изтриване
  2. Благодаря! В такъв случай, ако разработим обща вътрешна политика, засягаща редовни и задочни студенти, които да имат еднакъв брой дни отпуск/посочени по-горе/ би ли било удачен вариант? Като допълнителни дни от компанията, но не по чл 169, а като грижа за служителите и с цел равенство?

   Изтриване
  3. Изискванията на Кодекса на труда са задължителни! Не можете да напишете, че сте съгласни Вашите работещи да се записват за обучение без откъсване от производството (т.е. задочно или вечерно) като имат право на еди-какъв си отпуск с по-малка продължителност от тази по чл. 169 от КТ, защото е политика на фирмата, а не е по КТ. Ако целите равенство, просто трябва като политика на фирмата да дадете същите права на платен отпуск и на работещите, които се обучават в редовна форма.
   Разбира се, бихте могли да се консултирате и с адвокат с познания в областта на трудовите правоотношения или да подадете запитване в МТСП, тъй като това не е официален сайт на държавна институция.

   Изтриване
 32. Здравейте, предстои ми държавен изпит на 05.07.24г. Имам разрешение от работодател за ползване на отпуск. Въпросът ми е тези 30 дни за подготовка за държавен изпит работни или календарни са и наведнъж ли трябва да се вземат или може разкъсано преди изпита?

  ОтговорИзтриване
 33. Здравейте, посещавам професионален курс, който не е към университет, а към частна школа. В края на курса имам 2 държавни изпита за получаване на квалификация към МОН. Имам ли право на отпуск и какви документи трябва да предоставя?

  ОтговорИзтриване
 34. Здравейте! Как се изчислява отпускът по чл. 169, ал. 4 от КТ в размер на 6 месеца (12 месеца), когато се ползва без прекъсване - като 6 (12) календарни месеца, т. е. 180 (360) календарни дни или се преобразува в 180 (360) работни дни?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, буквално са 6 календарни месеца, не са 180 календарни дни, защото различните месеци имат различен брой дни. Ако 6 месечен отпуск започне на 1 януари, то той ще приключи на 30 юни. Ако започне на 1 февруари, ще приключи на 31 юли.

   Изтриване
 35. Здравейте, въпросът мие е образованието, което искаме да придобием трябва ли да е свързано с професията, която изпълняваме, за да имаме право на този отпуск. В случая, ако човек е Мениджър проекти, но иска да учи Маркетинг, полага ли му се това право?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правото на отпуск не е обвързано с вида на образованието, важно е да е задочно/вечерно и да има съгласието на работодателя.

   Изтриване
 36. Здравейте, може ли мнение по следния казус. Наш служител учи в редовна форма на обучение - магистратура, има разрешение от работодател да ползва отпуск, но ЧР твърдят, че не може да е такъв по 169 КТ, именно защото е редовно обучение. При наличи е на изрично съгласие има ли проблем да се ползва такъв отпуск? Благодаря Ви за отговора предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, чл. 169КТ коментира отпуск при обучение "без откъсване от производството" и е свързан със задочно или вечерно обучение. Формално при редовно обучение няма как да е без откъсване, защото има лекции всеки ден.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви за отговора! Т.е да разбирам, че няма как да се ползва отпуск по 169 КТ дори при изричното съгласие на работодателя за това, така ли? Преглеждах предходните Ви отговори и по - конкретно този за поликиката за отпуски по - горе и останах с впечатление, че при наличие на съгласие, няма проблем, а именно:
   Здравейте, имате право да дадете отпуск и за редовно обучение, който не е предвиден в КТ, но нямате право да дадете по-малко от полагащия се по Кодекса на труда отпуск за задочно и вечерно обучение (при условията на КТ, разбира се).
   и
   Изискванията на Кодекса на труда са задължителни! Не можете да напишете, че сте съгласни Вашите работещи да се записват за обучение без откъсване от производството (т.е. задочно или вечерно) като имат право на еди-какъв си отпуск с по-малка продължителност от тази по чл. 169 от КТ, защото е политика на фирмата, а не е по КТ. Ако целите равенство, просто трябва като политика на фирмата да дадете същите права на платен отпуск и на работещите, които се обучават в редовна форма.

   А ако лекциите не са всеки ден, а примерно 3 дни в седмицата и все пак Работодателя се е съгласил, което освен всичко друго е и в полза на работника, ми се струва, че все пак такъв отпуск може да се ползва дори при редовно обучение, защото КТ казва при какви условия работодателят е длъжен да разреши отпуск, но ако той иска да разреши и при редовно обучение, какъв би бил проблема?!?!

   Изтриване
  3. Така е, ако работодателят има желание може да си даде какъвто отпуск иска. Просто основанието няма да е чл. 169.

   Изтриване
 37. Здравейте, карах докторантура задочно с писмено разрешение (съгласие) на работодателя.
  Почти не съм използвал платен отпуск в тази връзка, но това не в важно.
  След като покрих предвидените минимуми и направих необходимия брой научни публикации, подадох молба до Ректора и бях отчислен с право на защита.
  Въпросът ми е, дали в тази ситуация мога да използвам отпуск предвиден в чл.169 (1), (3) и (4), когато започна подготовка за защитата? Каква всъщност е разликата по (3) и (4), в моя случай (доктор на политическите науки)?
  Честно казано, и преди отчислението не ми се виждаше доста архаично, да поискам 12 или 6 месеца платен отпуск...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, На първо място трябва да се разграничат степените "доктор" и "доктор на науките".
   Първата се придобива от лице, което има магистърска степен, а за втората е необходимо преди това да си защитил степен "доктор".

   Ако вече имате степен "доктор" и ще защитите степен "доктор на науките" (т.е. наистина ще е придобиване на научна степен "доктор на политическите науки", а не "доктор ПО политическите науки"), то за Вас важи правото на 12 месеца платен отпуск.

   Алиния трета определя 30 дни платен отпуск за подготовка за защитата, а алинея 4 за подготовка на самия дисертационен труд.

   Изтриване