сряда, 24 май 2023 г.

Платен отпуск при кръводаряване в почивен ден


Дарявам кръв през един от почивните си дни. Вземам бележка за 2 дни отпуск, но не ми ги дават, защото съм бил в почивка. Длъжни ли са да ми дадат двани дни оттпуска, независимо че в деня на кръводаряването съм почивка?


Съгласно чл. 157., ал. 2 от Кодекса на труда, при кръводаряване работодателят е длъжен да освободи работника за деня на кръводаряването и един ден след него. За тези дни се изплаща възнаграждение, съгласно уговореното в трудовия договор или по споразумение между работника или служителя и работодателя.

Когато даряването е станало в почивен ден и следва нов почивен, работодателите понякога не дават полагащия се платен отпуск с мотива, че целта на отпуска е възстановяване и в Кодекса на труда изрично са посочени само дните – в деня на даряването и следващия.

В чл. 50 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, обаче, е казано следното:

Работникът и служителят имат право на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ за деня на съответното събитие и за следващия го работен ден. Когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползува в първите 2 работни дни след нея.

Това означава, че ако при нормална петдневна работна седмица с почивни дни събота и неделя се дари кръв в събота, то платен отпуск по чл. 157, ал. 2 може да се ползва веднага след уикенда – в понеделник и вторник.

Няма коментари:

Публикуване на коментар