събота, 28 май 2022 г.

Основни трудови права - трудов договор, почивки, работно време


Трудов договор


За да бъдат гарантирани в най-голяма степен Вашите права, трябва:
Да имате сключен писмен трудов договор

 • Регистрация на трудовия договор в Националната агенция за приходите
 • Основната Ви договорена заплата, преди удръжките за данъци и осигуровки, не може да бъде по-ниска от 710 лв. (от 01.04.2022 г.)

Работодателят е длъжен преди започване на работа да Ви предостави:

 • Екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни.
 • Копие на Уведомлението за регистрацията на трудовия договор в Националната агенция за приходите
 • Длъжностна характеристика с Вашите трудови задължения

Отпуск и почивки

Имате право на:

 • Платен годишен отпуск минимум 20 дни
 • Задължителна междудневна почивка не по-кратка от 12 часа
 • Седмична почивка от 48 часа
 • Заплащане с увеличение при работа в дните на официални празници и при полагане на извънреден труд

Дните на официални празници за 2022 г. са:


Отчитане на работното време


 • Работната седмица е 5 дни
 • Работният ден е 8 часа
 • Седмичната почивка е 48 часа
***

При сумирано изчисляване:
 • Работните дни се определят по график
 • Предварително сте информирани за графика
 • Работният ден може да бъде до 12 часа
 • Седмичната почивка може да бъде 36 часа
 • Междудневната почивка ВИНАГИ е не по-кратка от 12 часа

Няма коментари:

Публикуване на коментар