Как да подадем сигнал към Инспекция по труда

Подаване на сигнал по телефона


Горещ телефон за граждани

На „Горещия телефон” 0700 17 670 на ИА „Главна инспекция по труда” можете да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.

Телефон за трудови злополуки

На телефон 0800 14 008  се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции "Инспекция по труда".

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

На телефон (00359) 2 8101 747  българските граждани, работещи в чужбина, могат да подават своите оплаквания относно нарушаване на трудовите им права като европейски граждани в друга страна - членка на Европейския съюз.

Подаване на сигнал чрез формуляр в сайта

В сайта на инспекция по труда има и възможност за подаване на сигнал чрез електронен формуляр, но за целта е необходимо използването на електронен подпис, независимо дали сигналът се подава от фирма или физическо лице.

Сигналът следва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на сигнала, дата и подпис. Подадените по електронен път сигнали са приравнени на писмени такива. За надлежно оформен може да се приеме само сигнал, изпратен чрез настоящия формуляр, който е скрепен с електронен подпис на подателя. 

Ако сигналът не е подписан с електронен подпис няма да е основание за отказ от разглеждане на сигнала, но ще забави разглеждането му.

ЛИНК КЪМ СТРАНИЦАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар